Parenting Islami

16 Juli 2021

Kumpulan Doa untuk Mayit Perempuan dan Laki-laki, Wajib Tahu!

Mendoakan orang yang sudah meninggal merupakan kewajiban bagi muslim yang masih hidup
placeholder
placeholder
Artikel ditulis oleh Dresyamaya Fiona
Disunting oleh Andra Nur Oktaviani

Ketika ditinggalkan seseorang untuk selama-lamanya tentu membuat kita merasa terpukul dan larut dalam kesedihan. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk selalu mendoakan orang yang telah tiada. Salah satunya doa untuk mayit.

Doa untuk mayit ini tentu memiliki pelafalan yang berbeda, baik untuk perempuan atau laki-laki.

Yuk ketahui bersama kumpulan doa untuk orang yang telah meninggal dalam Islam.

Doa untuk Mayit dalam Islam

doa untuk mayit dalam islam.jpg

Foto: Orami Photo Stocks

Muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia, ada baiknya untuk didoakan agar tenang di alam kuburnya.

Seperti halnya mengutip Santripedia, mendoakan mayit ada hadits yang tercantum dalam kitab al-Adzkar an-Nawawi.

Hadits tersebut berbunyi,

Dari Ummu Salamah r.a., ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika kalian menyaksikan orang sakit atau meninggal maka berkatalah yang baik. Sesungguhnya malaikat mengamini terhadap apa yang kalian katakan." (HR. Muslim)

Ketika ada orang yang meninggal dunia, baik keluarga, saudara, teman ataupun lainnya diwajibkan untuk seorang muslim mendoakannya.

Wajib hukumnya dalam Islam mendoakan orang tersebut agar segala dosa diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan di sisi-Nya.

Seperti diketahui doa anak sholeh menjadi salah satu yang tak terputus bagi orang yang telah tiada.

Sebuah hadits mengatakan ada tiga hal yang tak terputus pasca orang meninggal. Seperti bunyi hadits di bawah ini,

"Apabila seseorang telah meninggal dunia, seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya.” (HR Muslim).

Baca Juga: Ini Doa sebelum Berhubungan dan Keutamaannya Menurut Islam, Yuk Amalkan!

Doa untuk mayit bisa dengan mengucapkan,

"Allahummaghfirli wa la hu (ha) wa’qibni min hu (ha) ‘uqbaa hasanah," yang artinya "Ya Allah, ampuni diriku dan dia dan berikan kepadaku darinya pengganti yang baik."

Dalam membacanya, jika ingin disesuaikan dengan gender mayit, "wa la hu" bila yang meninggal adalah laki-laki, dan "wa la ha" bila yang meninggal adalah perempuan.

Doa untuk mayit di atas diturunkan dari cerita Ummu Salamah ketika ia mengadu kepada Rasulullah SAW.

(Ummu Salamah) berkata: "Ketika Abu Salamah wafat, aku menemui Nabi SAW, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal.

Beliau bersabda: ucapkanlah: "Allahummaghfirli wa lahu wa’qibni minhu ‘uqbaa hasanah

Artinya, "Allah, ampunilah aku dan dia, dan berikanlah kepadaku darinya pengganti yang baik."

(Ummu Salamah) berkata lagi: "Aku membacanya, lalu Allah memberikanku ganti yang lebih baik setelah dia, yakni Rasulullah SAW."

1. Doa untuk Mayit Laki-laki

Doa Mayit Laki-laki -2.jpg

Foto: Orami Photo Stocks

Moms, selain doa untuk mayit di atas secara umum, adapun doa untuk laki-laki secara khusus.

Adapun bacaan doanya seperti,

"Allaahummaghfir lahu warham hu wa’aafi hii wa’fu anhu wa akrim nuzula hu wa wassi’ madkhola hu waghsil hu bilmaai wats-tsalji walbarodi wanaqqi hi minal khothooyaa kamaa yunaqqots tsaubul abyadlu minaddanasi wa abdil hu daaron khoiron min daari hi wa ahlan khoiron min ahli hi wazaujan khoiron min zaoji hi wa adkhil hul jannata wa ‘aidz hu min ‘adzaabil qobri wa fitnati hi wa min ‘adzaabin naar."

Doa untuk mayit laki-laki tersebut artinya,

"Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran,

dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik, dari yang ditinggalkan, serta istri yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula. Masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dari siksanya kubur serta fitnahnya dan dari siksa api neraka."

Baca Juga: 9+ Tips dan Ramuan Agar Cepat Hamil dalam Islam, Alami Tanpa Obat-obatan!

2. Doa untuk Mayit Perempuan

Doa untuk Mayit, Catat!

Foto: Orami Photo Stocks

Berbeda dengan doa untuk ahli kubur laki-laki, adapun doa untuk mayit perempuan lafal “hu” diganti menjadi “ha”.

Berikut doanya, yakni:

"Allaahummaghfir laha warham ha wa’aafi ha wa’fu anha wa akrim nuzula ha wa wassi’ madkhola ha waghsil ha bil maa-i wats-tsalji wal barodi wa naqqi ha minal khothooyaa kamaa yunaqqots tsaubul abyadlu minad danasi wa abdil ha daaron khoiron min daari ha wa ahlan khoiron min ahli ha wazaujan khoiron min zaoji ha wa adkhil hal jannata wa ‘aidz ha min ‘adzaabil qobri wafitnati hi wa min ‘adzaabin naar."

Artinya: "Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran,

dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik, dari yang ditinggalkan, serta suami yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula. Masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dari siksanya kubur serta fitnahnya dan dari siksa api neraka."

Doa untuk Orang Tua yang Masih Hidup dan Sudah Meninggal

doa untuk orang meningggal.jpg

Foto: Orami Photo Stocks

Selain doa untuk orang meninggal laki-laki dan perempuan, terdapat doa yang khusus untuk orang tua baik yang masih hidup maupun sudah meninggal.

Adapun berbunyi,

"Rabbigh firlii waliwaalidayya.Waqurrabbirhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa."

Artinya adalah,

Ya Allah, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua yang mengasihiku di waktu aku kecil.” (QS Al Isra : 24)

Baca Juga: 45+ Nama Bayi Perempuan Islami yang Populer, Simak di Sini!

Berkah Doa untuk Orang Meninggal Dunia

Kumpulan Doa Orang Meninggal -1.jpg

Foto: Orami Photo Stocks

Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia tentu ada keberkahan di dalamnya.

Kebaikan lainnya yang bermanfaat untuk mayit muslim setelah ia meninggal dunia adalah ketenangan di alam kubur.

Mengutip Rumaysho, doa untuk mayit ini mencakup kerahmatan, ampunan, meraih surga, selamat dari siksa neraka, dan berbagai doa kebaikan lainnya.

Untuk yang mendoakannya pun mendapat keberkahan. Ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia itu hanya sementara.

Kematian tak membawa harta, jabatan ataupun keluarga dan orang-orang yang kita sayangi.

Keseluruhannya tidak ada yang dapat menyelamatkan dan menemani kembali, selain dari apa yang kita lakukan dan amalkan di dunia.

Apabila kita mendengar kabar orang meninggal dunia, selain membaca doa untuk mayit, dapat dengan melafalkan surat Al Fatihah.

Surat Al Fatihah bisa diperuntukan untuk jenazah. Surat yang merupakan pembukaan dari Alquran ini ternyata baik untuk ketenangan di alam kubur.

Adapun bunyinya seperti:

"bismillāhir-raḥmānir-raḥīm, al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīn, ar-raḥmānir-raḥīm, māliki yaumid-dīn, iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'īn, ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm, ṣirāṭallażīna an'amta 'alaihim gairil-magḍụbi 'alaihim wa laḍ-ḍāllīn."

Artinya: 

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

Baca Juga: Cara dan Doa Meminta Rezeki dalam Islam, Yuk Panjatkan Moms!

Sekiranya doa untuk mayit di atas terlalu sulit untuk dilafalkan dan juga dihafalkan, tidak apa ya, Moms.

Moms bisa membacanya dengan latin bahasa indonesia dibarengi menyebut nama Almarhum atau Almarhumah.

Hal ini agar permintaan doa kepada Allah SWT dikabulkan untuk menghapus segala dosa-dosanya, melapangkan kuburnya dan menghindarkannya dari sisa kubur.

  • https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/do-a-orang-lain-untuk-yg-mati.htm
  • https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html
  • https://www.santripedia.com/2020/04/doa-untuk-orang-meninggal-laki-perempuan.html
  • https://fimadani.com/doa-untuk-orang-meninggal/
Produk Rekomendasi

TOOLS PARENTING

Komentar

Yuk, ngobrol dan sharing pendapat dengan moms lainnya.

member-image

Beri Komentar...

Artikel Terkait