Parenting Islami

8 Juli 2021

Tata Cara Sholat Hajat dan Keutamaannya yang Luar Biasa, Masya Allah!

Akan lebih baik jika sholat hajat dilakukan pada malam hari
placeholder
placeholder
Artikel ditulis oleh Fia Afifah R
Disunting oleh Andra Nur Oktaviani

Setiap orang tentu memiliki keinginan dan harapan masing-masing. Dalam Islam, selain berusaha untuk mewujudkannya, hal tersebut juga bisa dibantu dengan menunaikan shalat khusus yang disebut dengan sholat Hajat.

Ini merupakan salah satu sholat sunnah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Allah, sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sendalnya ketika putus.” (HR Tirmdzi).

Selain dari melaksanakan shalat wajib, mengerjakan sholat hajat menunjukkan tekad yang kuat saat sedang menginginkan sesuatu. Ini karena orang muslim merasa bahwa Hanya Allah SWT yang mampu memenuhi keinginan hamba-Nya. Misalnya saat ingin menikah atau membangun rumah.

Baca Juga: Tata Cara dan Doa Sholat Dhuha untuk Melancarkan Rezeki, Yuk Hafalkan!

Tata Cara Sholat Hajat

Sholat Hajat -1

Foto: Orami Photo Stock

Sholat hajat sendiri hukumnya sunnah. Dalam kitab-kitab fiqih, sebagian ulama mencantumkan sholat hajat. Prof Dr Wahbah Az Zuhaili mencantumkan sholat hajat sebagai sholat sunnah ketiga dalam sub bab Sholat-Sholat Mu’ayyanah Mustaqillah, setelah sholat tarawih, sholat dhuha, sholat tasbih dan sholat istikharah.

“Sholat ini termasuk sholat sunnah karena ada hadits riwayat Abdullah bin Abu Aufa dalam Sunan Tirmidzi menerangkan tentang sholat ini. Imam At Tirmidzi berkata bahwa hadits tentang sholat hajat termasuk hadits gharib,” tulisnya dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu.

Meski tempatnya di dalam hati, bagi yang ingin melafalkan niat sholat hajat karena ingin menghadirkan rasa khusyu bacaannya ialah: “Usholli sunnatal-haajati rok’atayni lillahi ta’aala,”. Artinya: “Saya berniat sholat sunnah hajat dua roka’at karena Allah Ta’aala.”

Mengenai jumlah rakaat yang dilakukan dalam sholat hajat, hal ini mendapatkan penjelasan melalui kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Di sana diterangkan bahwa sholat hajat bisa dikerjakan sebanyak 2 rakaat hingga 12 rakaat.

Selain itu, sholat hajat akan lebih baik jika dilakukan pada malam hari seperti sholat Tahajud. Meski begitu, sebenarnya sholat ini dapat dikerjakan sepanjang waktu kecuali pada waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Waktu terlarang tersebut di antaranya:

 • Dari sholat Shubuh hingga terbit matahari
 • Dari matahari terbit hingga matahari meninggi (kira-kira 15 menit setelah matahari terbit).
 • Ketika matahari di atas kepala, tidak condong ke timur atau ke barat dan hingga matahari tergelincir ke barat
 • Dari sholat Ashar hingga mulai tenggelam matahari
 • Dari matahari mulai tenggelam hingga tenggelam sempurna (Minhah Al-‘Allamfii Syarh Bulugh Al-Maram, 2: 205)

Syarat dan tata cara sholat hajat sebenarnya sama dengan sholat pada umumnya. Syarat sholat hajat tentunya harus suci dari hadast kecil maupun besar, menutup aurat, suci badan dan pakaian, tempat sholat yang bersih dari najis, serta menghadap kiblat.

Rakaat pertama:

 • Takbirotul ihram (berdiri bagi yang mampu)
 • Doa iftitah
 • Membaca surat Al-Fatihah
 • Dilanjutkan dengan membaca salah satu surat dalam Alquran. Diutamakan membaca surat Al-Kaafirun sebanyak 3 kali
 • Ruku secara tuma’ninah
 • I’tidal (bangun dari ruku) secara tuma’ninah
 • Sujud secara tuma’ninah
 • Duduk di antara dua sujud secara tuma’ninah
 • Sujud kedua secara tuma’ninah

Rakaat kedua:

 • Berdiri untuk raka’at kedua
 • Membaca surat Al-Fatihah
 • Dilanjutkan membaca salah satu surat dalam Alquran. Diutamakan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali
 • Ruku’ secara tuma’ninah
 • I’tidal (bangun dari ruku) secara tuma’ninah
 • Sujud secara tuma’ninah
 • Duduk di antara dua sujud secara tuma’ninah
 • Sujud kedua secara tuma’ninah
 • Duduk tasyahud akhir secara tuma’ninah
 • Mengucapkan salam

Setelah selesai salam, kemudian memanjatkan beberapa zikir, seperti:

 • “Subhahanallah walhamdulillah walaailaaha illallah waallahu akbar walaa haula wa quwwata illaa billahil ‘aliiyil ‘adzim.” Artinya: “Maha suci bagi Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada satu Tuhan pun yang disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar." Ini dibaca sebanyak 10 kali.
 • Setelah membaca: “Allahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammad wa ‘alaa ali sayyidina Muhammad.” Artinya: “Yaa Allah, beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, kesejahteraan yang diridhoi dan ridhoilah dari pada sahabat sahabat sekalian.” Ini dibaca sebanyak 10 kali.
 • Kemudian membaca doa: “Rabbanaa aatinaa fidunyaa hasanah wa fil’akhirati hasanah wa qinaa ‘adzaaban nar.” Artinya: “Ya Allah, berikanlah kepada Kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah Kami dari siksa neraka.” (QS Al-Baqarah: 201).

Baca Juga: Sholat Witir, Sunnah yang Sangat Dianjurkan Rasulullah SAW

Doa Sholat Hajat

Sholat Hajat -2

Foto: Orami Photo Stock

Ada baiknya setelah melakukan sholat Hajat, dilanjutkan dengan berdoa memohon kepada Allah SWT atas apa yang menjadi keinginannya. Doa tersebut bisa berupa zikir maupun bacaan ayat-ayat Alquran. Berikut ini beberapa doa dan zikir yang dapat diamalkan.

1. Membaca Istighfar

Dalam kitab Tajul jamil-lil-ushul dianjurkan membaca istighfar sebanya 100 kali, yaitu:

“Astaghfirullaha Robbii min kulli dzanbin wa atuubu ilayhi.” Artinya:“Aku Memohon ampunan kepada Allah Tuhanku, dari dosa-dosa dan aku bertaubat kepada-Mu.”

2. Membaca Sholawat Nabi

Bacaan sholawat nabi yang dibaca 100 kali yakni:

“Allahumma sholli ‘alaa muhammadin sholaatar-ridhoo wardho ‘an ashaabir-ridhor-ridhoo.” Artinya: “Yaa Allah, beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, kesejahteraan yang diridhoi dan ridhoilah dari pada sahabat-sahabat sekalian.”

3. Membaca Doa Sholat Hajat

Dalam kitab Al Adzkar, Imam Nawawi RA mencantumkan dua buah hadits terkait zikir dan doa sholat hajat. Pertama, adalah zikir sholat hajat yang dibaca setelah selesai sholat, yakni:

“Laa ilaaha illalloohul haliimul kariim. Subhaanalloohi robbil ‘arsyil ‘adhiim. Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin. As,aluka muujibaati rohmatika wa ‘azaanima maghfirotika wal ghoniimata min kulli birrin wa salaamata min kulli itsmin. Laa tada’lii dzamban illaa ghofartah. Walaa hamman illaa farrojtah. Walaa haajatan hiya laka ridhon illaa qodhoitahaa yaa arhamar roohimiin.”

Artinya: “Tiada Ilah Tidak kecuali Allah, Yang Maha Santun lagi Maha Mulia. Maha Suci Allah, Rabb Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepada-Mu-lah aku memohon sesuatu yang menyebabkan memperoleh rahmat-Mu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu dan memperoleh kebaikan dan selamat dari segala dosa.

Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku melainkan Engkau ampuni dan tidak ada sesuatu keperluan melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau kabulkan. Wahai Tuhan Yang Paling Pengasih dan Penyayang.” (HR Tirmidzi)

Sedangkan doa sholat hajat yang shahih yang kemudian juga dicantumkan Imam Nawawi dalam Al Adzkar adalah: “Alloohumma innii as-aluka wa atawajjahu ilaiku binabiyyika Muhammadin nabiyyir rohmati yaa Muhammad innii tawajjahta bika ilaa Robbii fii haajatii haadzihi fatuqdlo lii Alloohumma syafi’hu fiy.”

Artinya: “Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu dan menghadap kepadaMu dengan Nabiku Muhammad, Nabi (pembawa) rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu dengan kebutuhanku ini agar dipenuhiNya. Ya Allah, terimalah syafaatnya padaku.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Ada juga doa lain yang bisa dibacakan:

“Laa ilaha illallohul haliimul kariimu subhaanallohi robbul ‘arsyil ‘azhiim. Alhamdu lillaahi robbil ‘aalamiin. As `aluka muujibaati rohmatika wa ‘azaaima maghfirotika wal ghoniimata ming kulli birrin wassalaamata ming kulli itsmin. Laa tada’ lana dzanban illa ghofartahu walaa hamman illaa farojtahu walaa haajatan hiya laka ridhon illa qodhoitahaa yaa arhamar roohimiin.”

Artinya: “Segala Puji bagi Allah tuhan semesta Alam. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta para keluarganya dan sahabatnya semua. Tidak ada tuhan melainkan Allah yang maha Penyantun dan pemurah.

Maha suci Allah, tuhan pemelihara ‘Arasy yang Maha Agung. Segala Puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kepada-Mu aku memohon sesuatu yang mewajibkan Rahmat-Mu dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu, dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa.

Janganlah Engkau biarkan dosa dari pada diriku, melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu Hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau kabulkan. Wahai Tuhan yang paling Pengasih dan Penyayang."

Atau bisa juga dengan membaca doa selanjutnya:

Artinya: “Ya Allah, bahwasanya aku memohon kepada-Mu dengan serba keteguhan kemuliaan Arasy Engkau, dan sepucuk rahmat yang telah engkau tentukan dalam kitabmu, dan dengan nama-Mu yang Agung dan wajah-Mu yang maha Tinggi, dan kalimat-Mu yang maha sempurna. Ya Allah penuhilah hajatku … (sebutkan maksud yang ingin diperoleh).

Dan doa hajat yang terakhir yakni: “Maha suci dzat mengenakan sifat keutamaan, dan firmannya: Maha suci dzat mengenakan sifat ketinggian dan menjadi mulia karena sifat keluhuran itu. Maha Suci dzat yang menghitung segala sesuatu karena ilmu-Nya,

Maha Suci dzat yang tidak seyogyanya memahasucikan kecuali kepada Allah, Maha Suci dzat yang memiliki anugerah dan keutamaan, Maha Suci dzat yang memiliki keluhuran dan kemuliaan, Maha Suci dzat yang memiliki kekuatan.”

Baca Juga: Mengenal Shalat Tahajud, Tata Cara, dan Keutamaannya, Masya Allah!

Keutamaan Sholat Hajat

Sholat Hajat -3

Foto: Orami Photo Stock

Sama seperti sholat yang lain, sholat hajat juga bermanfaat bagi kesehatan. Menurut International Journal of Health, Science, and Research, ada banyak manfaat fisik dan fisiologis dari sholat karena hampir semua otot tubuh dan persendian bergerak selama shalat. Sholat dapat dianggap sebagai bentuk baru dari aktivitas fisik karena efek positif multidimensinya pada kesehatan secara keseluruhan.

Selain itu, sholat hajat memiliki beberapa keutamaan, yakni:

1. Dicintai Allah

Karena sholat ini merupakan ibadah sunnah, maka saat melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti ini akan mendatangkan kecintaan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman: “Barangsiapa memusuhi wali-Ku, sungguh Aku mengumumkan perang kepadanya.

Tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada hal-hal yang Aku wajibkan kepadanya. Hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga Aku mencintainya.” (HR Bukhari).

2. Ditinggikan Derajatnya

Dengan memperbanyak sholat, seorang hamba akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Hal ini juga berlaku saat seseorang mengerjakan sholat hajat. Bukan hanya berpahala dan keinginannya dikabulkan, tapi juga derajat yang ditinggikan di hadapan Allah SWT.

“Hendaklah engkau memperbanyak sujud (perbanyak shalat) kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu.” (HR Muslim).

3. Diampuni Dosanya

Dengan memperbanyak sholat, kaum muslimin juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Mengerjakan sholat ini termasuk memperbanyak sholat dan memperbanyak sujud sebagaimana hadits di atas.

4. Keinginannya Dikabulkan

Ini adalah keutamaan khusus yang dimiliki oleh sholat hajat. Penjelasan mengenai hal ini terletak dalam sebuah keterangan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah mengutip hadits shahih dari Abu Darda RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa berwudhu dan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan sholat dua rakaat dengan sempurna maka Allah memberi apa saja yang ia minta, baik segera maupun lambat.” (HR Ahmad).

Mengerjakan sholat hajat scara khusyu dan membaca doanya serta melakukannya dengan rutin, mudah-mudahan dapat mendekatkan seseorang dengan keinginannya.

 • https://saintif.com/niat-sholat-hajat/
 • https://bersamadakwah.net/niat-sholat-hajat/
 • https://dalamislam.com/shalat/keutamaan-shalat-hajat
 • https://www.ijhsr.org/IJHSR_Vol.8_Issue.7_July2018/43.pdf
Produk Rekomendasi

TOOLS PARENTING

Komentar

Yuk, ngobrol dan sharing pendapat dengan moms lainnya.

member-image

Beri Komentar...

Artikel Terkait