28 April 2022

5 Keutamaan Surat Al Falaq, Salah Satunya Menghindarkan Anak dari Penyakit, Masya Allah!

Sebenarnya, apa saja keutamaan surat Al Falaq itu?

Memiliki ayat yang sedikit, keutamaan surat Al Falaq ternyata sangat banyak. Banyak anak-anak yang menjadikan surat ini sebagai surat favoritnya saat salat.

Surat Al Falaq terdiri dari lima ayat yang sangat sarat akan makna. Bersama dengan surat An-Nas, surat ini sering disebut sebagai surat al-mu’awwidzatain. Hal ini karena memiliki kandungan yang berisi perlindungan atau ta’awidz.

Baca Juga: Ini Hukum Merawat Orang Tua dalam Islam, Insya Allah Ganjarannya Surga!

Mengenal Surat Al Falaq

Keutamaan Surat Al Falaq -1.jpg
Foto: Keutamaan Surat Al Falaq -1.jpg

Foto: Islam4u.pro

Surat Al Falaq adalah salah satu surat dalam Alquran yang berada di Juz ke-30 atau sering disebut dengan Juz Amma. Ini merupakan surat Makkiyah yang artinya diturunkan di Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.

Dalam Alquran, surat ini terletak pada urutan ke 113. Namun bila berdasarkan pada urutan turunnya, surat ini turun pada urutan ke-20. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat ini terdapat pada kitab Dalail An-Nubuwwah karya Imam Al-Baihaqi.

Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas yang berkata: “Suatu ketika Rasulullah menderita sakit parah. Dua malaikat lantas mendatangi beliau, yang satu duduk di arah kepala sementara yang satu lagi di arah kaki.

Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada malaikat yang di sebelah kepala: ‘Apa yang sedang menimpanya?’ yang di sebelah kepala menjawab: ‘Disihir orang’ Yang di sebelah kaki bertanya lagi,

‘Siapa yang menyihir?’ Dijawab, ‘Labid Ibnul A’sham, seorang Yahudi.’ Malaikat itu bertanya lagi, ‘Di mana diletakkan (sihirnya itu)?’ Dijawab, ‘Di sebuah sumur milik si Fulan, di bawah batu. Oleh sebab itu, hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu kemudian keringkan airnya lalu angkat batunya.

Setelah itu ambillah kotak yang berada dibawahnya kemudian bakarlah.’ Pada pagi harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut.

Ketika sampai, mereka melihat airnya berubah warna menjadi merah kecoklatan seperti air pacar/ inai. Mereka lantas menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berada di dalamnya lalu membakarnya.

Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki sebelas simpul. Selanjutnya Allah SWT menurunkan kedua surah ini. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul.”

Kedua surat tersebut adalah Al-Falaq dan An-Nas. Oleh karena itu, surat Al Falaq memiliki banyak keutamaan bagi umat Islam yang gemar membacanya.

Baca Juga: 9+ Tips dan Ramuan Agar Cepat Hamil dalam Islam, Alami Tanpa Obat-obatan!

Keutamaan Surat Al Falaq

Keutamaan Surat Al Falaq -2.jpg
Foto: Keutamaan Surat Al Falaq -2.jpg

Foto: Pinterest.com

Setelah mengenal, alangkah lebih baiknya untuk mengetahui keutamaan surat Al Falaq. Apa saja?

1. Menjadi Pelindung

Karena termasuk ke dalam golongan surat al-mu’awwidzatain, sertiap orang yang membaca surat ini akan dilindungi oleh Allah SWT lindungi dari kejahatan makhluk. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW:

“Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan –atau maukah kamu aku beritahu- sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?”. Ibnu Abbas menjawab: “Iya wahai Rasulullah,”. Beliapun bersabda: “Qul a’udzu birabbil falaq dan Qul a’udzu birabbin nas, dua surat ini.” (HR An Nasa’i)

2. Menjadi Penyembuh

Surat Al-Falaq juga bisa digunakan sebagai media penyembuhan. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW dari Aisyah RA mengatakan: “Rasulullah apabila sakit, maka beliau akan membacakan untuk dirinya sendiri al-mu’awwiddzaat (surat-surat perlindungan termasuk al-Falaq) dan meniupkan pada tubuhnya.

Namun juga sakit itu payah sehingga menyulitkan Rasulullah, maka aku (Aisyah) yang membacakannya untuk Rasulullah dan kuusapkan kebadan Beliau berharap keberkahan firman Allah itu.”

Studi yang dilakukan oleh IAIN Purwokerto menunjukkan bahwa bahwa pada salah satu praktik kesehatan yang menggunakan ayat-ayat Alquran di sebuah rumah pengobatan menunjukkan adanya pengaruh ayat Alquran pada proses penyembuhan.

Baca Juga: 3+ Macam-macam Najis dalam Islam dan Cara Membersihkannya, Catat!

3. Digunakan untuk Dzikir Pagi dan Petang

Salah satu fungsi dari surat ini adalah dapat digunakan sebagai dzikir pagi dan petang. Selain membaca Al Ma’tsurat dan setelah membaca surat Al Ikhlas 3 kali, maka dianjurkan untuk membaca surat ini sebanyak 3 kali.

Hal ini berdasarkan hadis dari ‘Abdullah bin Khubaib. “Suatu ketika kami keluar pada malam yang hujan turun sangat deras dan malam itu sangat gelap. Kami keluar mendatangi Rasulullah dan meminta beliau untuk salat bersama kami.

Ketika saya (Abdullah bin Khubaib) menemui Rasulullah, Beliau menyuruh saya: ‘bacalah!’, namun saya tidak membaca apapun. Lalu beliau menyuruh lagi ‘bacalah’. Tetap saya tidak membaca apa-apa. Sampai kepada perintah yang ketiga kalinya, saya lalu bertanya “apa yang harus saya baca ya Rasulullah?’

Rasulullah menjawab: ‘bacalah qul huwa Allah ahad (al-Ikhlas) dan al-mu’awwidzatain (al-Falaq dan al-Ikhlas ) pada waktu pagi dan petang tiga kali, karena sesungguhnya membaca itu telah mencukupkan untuk mu segala sesuatu.”

4. Terhindar dari Kejahatan

Saat seseorang sering membacanya, maka dirinya akan mendapatkan salah satu keutamaan surat Al Falaq yakni terhindar dari kejahatan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang ingin memperoleh penjagaan Allah dari orang yang bermaksud buruk, hendaknya ketika melihat orang itu memohon perlindungan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla dari kekuatan makhluk-Nya,

kemudian membaca surat Al-Falaq dan ayat yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Fain tawallaw faqul hasbiyallâhu lâ ilâha illâ Huwa, ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul ‘arsyil ‘azhîm (At-Taubah: 129), niscaya Allah menyelamatkan ia dari tipu daya setiap penipu, makar setiap pemakar, dan kedengkian setiap orang yang dengki.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/717).

5. Menghindarkan Penyakit pada Anak

Keutamaan surat Al Falaq selanjutnya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Musa Al-Kazhim. Dirinya berkata: “Tidak ada seorang pun yang membacakan pada anak kecil setiap malam: surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing (3 kali), dan surat Al-Ikhlash (100 kali) atau (50 kali),

kecuali Allah menyingkirkan darinya setiap penyakit atau derita anak kecil: kehausan, penyakit lambung dan darah, sampai ia berusia remaja. Jika sesudah remaja ia membacanya sendiri, maka ia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jallah sampai hari wafatnya.” (Tafsir Nur Tsaqalayn 5/717)

Demikian beberapa keutamaan surat Al Falaq yang harus diketahui untuk menambah rasa keimanan dan meningkatkan ketaqwaan.

  • http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8107/
  • https://qazwa.id/blog/surat-al-falaq/
  • https://majlisdakwahku.blogspot.com/2020/05/kedahsyatan-manfaat-surat-al-falaq-yang.html

Konten di bawah ini disajikan oleh advertiser.
Tim Redaksi Orami tidak terlibat dalam materi konten ini.


FOLLOW US

facebook
twitter
instagram
spotify
tiktok

Orami Articles — Artikel Seputar Parenting, Kesehatan,
Gaya Hidup dan Hiburan

Copyright © 2024 Orami. All rights reserved.

rbb