Scroll untuk melanjutkan membaca

PARENTING ISLAMI
27 Agustus 2022

Pindah Rumah? Yuk, Amalkan Doa Menempati Rumah Baru Berikut Ini!

Agar tempat tinggal menjadi lebih berkah
Pindah Rumah? Yuk, Amalkan Doa Menempati Rumah Baru Berikut Ini!

Moms dan keluarga baru saja pindah rumah? Mari amalkan doa menempati rumah baru, agar Allah SWT melimpahkan keselamatan dan keberkahan.

Rumah baru yang dimaksud bisa saja rumah yang telah dihuni sebelumnya ataupun rumah yang benar-benar belum pernah ditempati.

Seperti yang telah diketahui, Islam selalu mengajarkan umat-Nya untuk berdoa ketika melakukan aktivitas tertentu, tak terkecuali ketika menempati rumah baru.

Apalagi, rumah akan menjadi tempat tinggal Moms dan keluarga setiap hari.

Oleh sebab itu, Moms perlu mengetahui doa menempati rumah baru agar bisa mengamalkannya dengan benar.

Baca Juga: Tata Cara Pindah Rumah Menurut Islam, Yuk Lakukan agar Tempat Tinggal Moms Jadi Berkah

Doa Menempati Rumah Baru

Ada berbagai hadis yang menjelaskan tentang doa menempati rumah baru, berikut di antaranya:

1. Doa Menempati Rumah Baru Dari Hadis Imam Muslim

doa menempati rumah

Foto: doa menempati rumah

Foto: Pindah Rumah (Orami Photo Stocks)

Doa menempati rumah baru pertama yang bisa diamalkan berasal dari hadis riwayat Imam Muslim, yaitu:

“A’uudzu Bi Kalimaatillahit Taamaati Min Syarri Maa Khalaq.”

Artinya:

“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan.” (HR. Imam Muslim).

Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, “Barang siapa yang singgah pada suatu tempat kemudian dia berdoa, 'A’uudzu Bi Kalimaatillahit Taamaati Min Syarri Maa Khalaq', niscaya tidak akan ada yang membahayakannya hingga di pergi dari tempat itu.”

Jika Moms mengamalkannya, rumah yang ditinggali akan selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Baca Juga: Pentingnya Merasa Cukup, Simak Manfaat Hidup Sederhana Menurut Islam

2. Doa Menempati Rumah Baru Dari Hadis Abu Daud

Selanjutnya, ada doa menempati rumah baru sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud:

“Allahumma innii as-aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji bismillahi wa lajnaa wa bismillahi kharajnaa wa ‘alaallahi rabbanaa tawakkalnaa.”

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu atas kebaikan rumah yang aku masuki dan kebaikan rumah yang aku tinggalkan. Dengan menyebut nama Allah aku masuk dan dengan menyebut nama Allah aku keluar dan kepada Allah, Tuhan kami, kami bertawakal.” (HR. Abu Daud).

Dengan membaca doa ini, rumah yang Moms tinggali akan membawa kebaikan bagi penghuninya. Jadi, jangan lupa menyebut nama Allah saat masuk dan keluar rumah, ya.

3. Doa Menempati Rumah Baru Dari Hadis Anas bin Malik

doa menempati rumah baru

Foto: doa menempati rumah baru

Foto: Rumah Bagus (Orami Photo Stocks)

Doa menempati rumah baru berikutnya yang dapat Moms baca ketika pindah rumah berasal dari hadis riwayat Anas bin Malik, yang berbunyi:

“Masya Allah Laa Quwwata Illa Billah.”

Artinya:

“Semua kehendak Allah tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah.” (HR. Anas bin Malik).

Apabila Moms mengamalkan doa ini, maka orang lain tidak akan melihat sesuatu yang buruk sehingga seluruh penghuni dan harta di dalam rumah diberi keselamatan karena telah dilindungi oleh Allah SWT.

Baca Juga: Simak 7 Cara Agar Doa Cepat Terkabul dalam Islam, Yuk Amalkan!

Amalan Menempati Rumah Baru

Setelah mengetahui doa menempati rumah baru, Moms juga bisa mengamalkan hal-hal yang dianjurkan berikut ini agar selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT.

1. Membaca Surat Al-Fatihah Sebanyak 3 Kali

amalan menempati rumah baru

Foto: amalan menempati rumah baru (Sumber foto: Shutterstock)

Foto: Berdoa (Orami Photo Stocks)

Ketika pertama kali memasuki rumah yang hendak Moms dan keluarga tempati, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali.

2. Membaca Surat Al-Mu’minun Ayat 28-29

Berikut bacaan surat Al-Mu'minun ayat 28-29 yang bisa Moms amalkan ketika menempati rumah baru:

“Fa izastawaita anta wa mam ma’aka ‘alal-fulki fa qulil-ḥamdu lillaahillazii najjaanaa minal-qaumiz-zaalimiin.”

Artinya:

“Dan, begitu engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera, katakanlah: ‘Segala puji bagi Allah, yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim itu!” (QS. Al-Mu'minun: 28)

“Waa qur rabbi anzilnii munzalam mubaarakaw wa anta khairul-munziliin.”

Artinya:

“Dan katakanlah: ‘Wahai, Pemeliharaku! Jadikanlah aku mencapai tujuan yang diberkahi (oleh-Mu) karena Engkaulah yang terbaik menunjuki manusia bagaimana mencapai tujuan (sejati)-nya!’”

Baca Juga: 11+ Tips Membangun Keluarga Harmonis menurut Islam, Yuk Amalkan!

3. Membaca Doa Di Bawah Ini Sebanyak 3 Kali

amalan ketika menempati rumah baru

Foto: amalan ketika menempati rumah baru

Foto: Keluarga Muslim (Orami Photo Stocks)

Usai membaca surat Al-Fatihah dan Al-Mu'minun seperti yang telah disebutkan di atas, dilanjutkan dengan membaca doa berikut sebanyak 3 kali:

“Allâhumma yâ man falaqal bahra li Mûsâ bin ‘Imrân, wa najjâ Yûnusa min bathnil hût, wa sayyaral fulka li man syâ’a, antal ‘âlimu bi ‘adadi qathril bihâri, wa dzarrâtir rimal. Yâ Khâliqa ashnâfi ‘ajâ’ibil makhlûqât. As’alukal kifâyah, yâ kâfiya man istakfâh, yâ Mujîba man da‘âh, yâ muqîla man rajâh. Antal kâfi, lâ kâfiya illa anta. Ikfinî syarra ma akhâfu wa ahdzar. Wamla’ manzilî hâdzâ khairan wa barakah. Washalli ‘ala nabiyyika wa rasûlika sayyidina Muhammadin wa âlihi wa shahbih wa sallim.”

Artinya:

“Ya Allah yang membelah lautan untuk Musa bin ‘Imran, dan menyelamatkan Yunus dari perut ikan besar, yang menjalankan perahu kepada siapapun yang dikehendaki. Engkau mengetahui jumlah tetesan air laut dan satuan-satuan kerikil. Wahai zat yang menciptakan beberapa macam keajaiban makhluk-makhluk. Aku memohon kepada-Mu kecukupan, wahai zat yang mencukupi hamba yang memintakan kecukupan kepada-Nya. Wahai zat yang mengabulkan hamba yang berdoa kepada-Nya, yang mengampuni hamba yang mengharap rahmat-Nya, Engkau maha mencukupi. Tiada yang mencukupi selain-Mu. Cukupilah aku dari keburukan sesuatu yang kukhawatirkan, penuhilah tempatku ini dengan kebaikan dan keberkahan. Shalawat salam semoga tercurah kepada nabi dan utusan-Mu, junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarga serta sahabatnya.”

Baca Juga: 6 Hadis tentang Kehidupan, Ingatkan Akhirat yang Abadi

Itu dia bacaan doa menempati rumah baru yang sebaiknya Moms amalkan. Semoga Moms dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, ya!

  • https://islam.nu.or.id/ubudiyah/amalan-menempati-rumah-baru-JQfnh