Scroll untuk melanjutkan membaca

PARENTING ISLAMI
23 Agustus 2022

Kumpulan Ayat tentang Sholat 5 Waktu, Jumat, dan Hadis Sholat Dhuha

Sudah diatur dalam Al-Qur'an
Kumpulan Ayat tentang Sholat 5 Waktu, Jumat, dan Hadis Sholat Dhuha

Foto: Orami Photo Stocks

Salat (sholat) merupakan ibadah wajib untuk semua umat Islam. Ayat tentang sholat juga telah tertulis dengan jelas di dalam alquran.

Bukan hanya yang wajib, perintah untuk salat sunah juga tertulis dalam Al-Qur'an lho, Moms. Dalam ayat tentang sholat tersebut juga dijelaskan mengenai manfaat dan keutamaan saat Moms mengerjakannya.

Nah, Moms yang ingin tahu penjelasan ayat tentang sholat, simak selengkapnya dalam artikel berikut ini, ya!

Baca juga: 25 Ayat Pernikahan Kristen yang Mengajarkan Cinta Kasih

Ayat tentang Sholat Wajib 5 Waktu

Ayat Alquran tentang sholat

Foto: Ayat Alquran tentang sholat (hwajadarbar.com)

Foto: ayat Al-Qur'an tentang Sholat (Orami Photo Stock)

Berikut ini ayat tentang sholat wajib 5 waktu yang ada di dalam Al-Qur'an dikutip dari website resmi Kementrian Agama Republik Indonesia.

1. QS. AL-Baqarah Ayat 238

"Hāfiẓụ 'alaṣ-ṣalawāti waṣ-ṣalātil-wusṭā wa qụmụ lillāhi qānitīn"

Artinya: "Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat wusthaa (salat lima waktu). Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu'," (QS. Al-Baqarah [2]: 238).

2. QS. Surat An Nisa Ayat 103

"Fa iżā qaḍaitumuṣ-ṣalāta fażkurullāha qiyāmaw wa qu'ụdaw wa 'alā junụbikum, fa iżaṭma`nantum fa aqīmuṣ-ṣalāh, innaṣ-ṣalāta kānat 'alal-mu`minīna kitābam mauqụtā"

Artinya: "Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman," (QS. An-Nisa [4]: 103).

3. QS. Ar-Rum Ayat 17-18

"Fa sub-ḥānallāhi ḥīna tumsụna wa ḥīna tuṣbihuun"

Artinya: "Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh," (QS. Ar-Rum [30]: 17).

"Wa lahul-ḥamdu fis-samāwāti wal-arḍi wa 'asyiyyaw wa ḥīna tuẓ-hiruun"

Artinya: "Dan bagi-Nya-lah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur," (QS. Ar-Rum [30]: 18).

3. QS. Al-Isra Ayat 78

“Aqimiṣ-ṣalāta lidulụkisy-syamsi ilā gasaqil-laili wa qur`ānal-fajr, inna qur`ānal-fajri kāna masy-huudaa"

Artinya: "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)," (QS. Al-Isra [17]: 78).

Baca juga: Kenali Harlequin Ichthyosis, Kondisi Kulit Bersisik yang Berbahaya pada Bayi

4. QS. An-Nur Ayat 58

"Yā ayyuhallażīna āmanụ liyasta`żingkumullażīna malakat aimānukum wallażīna lam yablugul-ḥuluma mingkum ṡalāṡa marrāt, ming qabli ṣalātil-fajri wa ḥīna taḍa'ụna ṡiyābakum minaẓ-ẓahīrati wa mim ba'di ṣalātil-'isyā`, ṡalāṡu 'aurātil lakum, laisa 'alaikum wa lā 'alaihim junāḥum ba'dahunn, ṭawwāfụna 'alaikum ba'ḍukum 'alā ba'ḍ, każālika yubayyinullāhu lakumul-āyāt, wallāhu 'alīmun hakīm"

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana," (QS. An-Nur [24]: 58).

5. QS. Qaaf Ayat 39-40

"Faashbir ‘ala maa yaquuluuna wasabbih bihamdi rabbika qabla thuluu’isy-syamsi waqablal ghuruub(i)"

Artinya: "Maka bersabarlah engkau (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam," (QS. Qaaf [50]: 39).

"Waminallaili fasabbihhu wa-adbaarassujuud(i)"

Artinya: "Dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai salat," (QS. Qaaf [50]: 40).

Baca juga: Keindahan Svargabumi Borobudur, Wisata Tengah Sawah yang Mirip Ubud Bali

Ayat tentang Sholat Jumat

Ayat tentang Sholat Jumat

Foto: Ayat tentang Sholat Jumat

Foto: melaksanakan sholat Jumat (Orami Photo Stock)

Selain sholat wajib 5 waktu, para pria muslim juga memiliki kewajiban untuk melaksanan sholat Jumat, Moms.

Perintah tersebut telah diatur dalam ayat tentang sholat jumat dan hadis berikut ini.

1. QS. Al-Jumuah Ayat 9

“Yā ayyuhallażīna āmanū iżā nụdiya liṣ-ṣalāti miy yaumil-jumu'ati fas'au ilā żikrillāhi wa żarul baī', żālikum khairul lakum ing kuntum ta'lamụn”

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli,” (QS. Al-Jumuah: 40).

2. H.R Muslim dan Annasa

“Barang siapa meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali karena menyepelekkannya, maka Allah mengunci mata hatinya berhentilah orang-orang dari melalaikan salat jumat, atau Allah mengunci mata hati mereka sehingga selamanya mereka menjadi orang yang lalai" (H.R Muslim dan An-Nasai) (Al-Hasani: 1992: 64-65).

Baca juga: Pernah Mengalami Halusinasi Pendengaran? Selain Karena Gangguan Mental, Ada Penyebab Lainnya!

Kumpulan Hadis tentang Sholat Dhuha

Sholat Dhuha

Foto: Sholat Dhuha

Foto: Sholat Dhuha (Orami Photo Stock)

Moms sudah memahami ayat tentang sholat yang dipaparkan sebelumnya.

Selain itu, dalam beberapa hadis berikut ini, telah dijelaskan mengenai keutamaan sholat Dhuha, Moms.

1. H.R. Tirmidzi dan Abu Majah

"Barang siapa salat Duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga." (H.R. Tirmidzi dan Abu Majah)

2. H.R Timidzi

"Siapapun yang melaksanakan salat duha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan." (H.R Tirmidzi)

3. H.R Hakim dan Thabrani

Rasulullah bersabda di dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, “Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat salat dhuha, karena dengan salat tersebut, Aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya.” (HR Hakim & Thabrani)

4. H.R Abu Daud

"Barangsiapa yang masih berdiam diri di masjid atau tempat salatnya setelah salat shubuh karena melakukan iktikaf, berzikir, dan melakukan dua rakaat salat dhuha disertai tidak berkata sesuatu kecuali kebaikan, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun banyaknya melebihi buih di lautan." (HR Abu Daud)

5. H.R Muslim

Rasulullah SAW bersabda, “Setiap pagi ada kewajiban untuk bersedekah untuk tiap-tiap persendian (ruas). Tiap-tiap tasbih adalah sedekah, riap-tiap tahlil adalah sedekah, tiap-tiap takbir adalah sedekah, dan menganjurkan kebaikan serta mencegah kemungkaran itu sedekah. Cukuplah menggantikan semua itu dengan dua raka'at salat dhuha.” (HR Muslim)

Baca juga: Dijuluki Raja FTV, 4 Film Hardi Fadhillah Ini Jangan Sampai Kelewatan Moms!

Itu dia penjelasan ayat tentang solat dan hadisnya, Moms. Jangan sampai meninggalkan salat ya, Moms!

  • https://id.wikipedia.org/wiki/Salat_Duha
  • https://kemenag.go.id/read/salat-lima-waktu-dalam-al-qur-an-y5jk8
  • https://id.wikipedia.org/wiki/Salat_Jumat