04 Juni 2024

25 Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2, Ada Jawaban!

Semoga berhasil, ya
25 Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2, Ada Jawaban!

Foto: Freepik

Soal PAT bahasa Jawa kelas 4 semester 2 perlu diperhatikan untuk bahan latihan sebelum ujian.

Namun, Moms juga perlu mendampingi Si Kecil dalam belajar persiapan PAT.

Untuk itu, yuk simak soal PAT bahasa Jawa kelas 4 semester 2 di bawah ini, Moms.

Baca Juga: 25 Soal PAT Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2, Ada Esai!

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2

Ini dia soal PAT bahasa Jawa kelas 4 semester 2 untuk bahan belajar.

Soal 1

Soal PAT bahasa Jawa kelas 4 Semester 2
Foto: Soal PAT bahasa Jawa kelas 4 Semester 2 (Orami Photo Stocks)

Crita rakyat kang ngemu bab-bab sing aneh/ajaib jenenge ….

Jawaban: C

Soal 2

Ing ngisor iki kalebu cerita rakyat saka Jawa Tengah, kejaba ….

Jawaban: A

Soal 3

Jaka Linglung iku titah kang wujude … gedhe

 • A. gajah
 • B. macan
 • C. baya
 • D. ular

Jawaban: D

Soal 4

Ajisaka gelem ngakoni Joko Linglung senajan wujude dudu menungsa. Iki mujudake tumindak kang ....

Jawaban: B

Soal 5

Dhawuhipun Ajisaka dhateng Jaka Linglung supados konduripun boten miyos margi. Tembung miyos basa ngokone yaiku ....

 • A. miyos
 • B. medal
 • C. amit
 • D. liwat

Jawaban: D

Soal 6

Wacanen kanthi pemati! (No 6-7)

Mangkono, saben uwong kang dijaluki pangan ora ana sing menehi. Bocah bajang iku malah diusir, dikongkon lunga sing adoh.

Bocah bajang akhire semingkir adoh merga awake reget.

Simpulan sing trep kanggo wacan ing ndhuwur yaiku ....

 • A. akeh wong sing padha menehi pangan bocah bajang senajan reget
 • B. wong sedesa padha ngusir bocah bajang sebab bocahe katon reget
 • C. prilaku wong sedesa anggone ngusir bocah bajang nganti adoh tapi dimenehi pangan
 • D. bocah bajang diopeni warga desa senajan awake katon reget

Jawaban: B

Soal 7

Prilaku sing perlu ditinggalake saka cerita ing dhuwur yaiku ….

 • A. nyenengke
 • B. ngina
 • C. nulungi
 • D. mbiyantu

Jawaban: B

Baca Juga: 25 Soal PAT PJOK Kelas 4 Semester 2, Pilihan Ganda dan Esai

Saol 8

Prilaku sing becik kudu ditindakake, kayata ….

 • A. nulung wong lara
 • B. ngapusi cah cilik
 • C. mangan karo mlaku
 • D. ngomong sing ala

Jawaban: A

Soal 9

Cacahing gatra/larikingsabenpada jenenge ....

 • A. guru lagu
 • B. guru gatra
 • C. guru wilangan
 • D. guru ngaji

Jawaban: B

Soal 10

Wacanen tembang ing ngisor iki! (No 10-11)

Sekar gambuh ping catur

Kang cinatur polah kang kalantur

Tanpa tutur katula tuli katali

Kadaluwarsa katutuh

Kapatuh kang dadi awon

Tembung sekar ana ing tembang Gambuh tegese ....

 • A. kembang
 • B. tembung
 • C. tembang
 • D. kembung

Jawaban: C

Soal 11

Cacahing wanda ing gatra kapapat ana ….

 • A. 7
 • B. 8
 • C. 9
 • D. 10

Jawaban: B

Soal 12

Para Pandhawa nduweni watak kang ….

 • A. nakal
 • B. ala
 • C. brutal
 • D. becik

Jawaban: D

Soal 13

Boten wonten gegamaning kang tedhas kangge nyuwek bayi bungkus. Basa pedhinan tedhas yaiku ....

 • A. landhep
 • B. mempan
 • C. lancip
 • D. kethul

Jawaban: B

Soal 14

Pirang tahun jabang bayi bungkus gumlethak ana ing alas Mandalasara? Bayi gemletak suwene ….

 • A. 12
 • B. 13
 • C. 14
 • D. 15

Jawaban: C

Baca Juga: 25 Soal PAT Matematika Kelas 4 Semester 2 untuk Belajar!

Soal 15

Sawise bungkuse bisa dibuka, bayi diwenehi jeneng ....

 • A. Antasena
 • B. Haryosena
 • C. Pandhawa
 • D. Kurawa

Jawaban: B

Soal 16

Wujude sandhangan sesigeg cakra yaiku ....

 • A. i
 • B. ]
 • C. /
 • D. \

Jawaban: B

Soal 17

Sandhangan - jenenge ….

 • A. cakra
 • B. layar
 • C. pengkal
 • D. wignyan

Jawaban: C

Soal 18

Sandhangan wignyan (h) manggone ana ing ... aksara.

 • A. mburine
 • B. ngarepe
 • C. ndhuwure
 • D. ngisore

Jawaban: A

Soal 19

Gunane sandhangan keret yaiku nulis aksara ... pinangka gugus konsonan swara.

 • A. ng
 • B. h
 • C. y
 • D. r

Jawaban: D

Soal 20

Tulisaniki zu m h aksara latine yaiku ….

 • A. kopyah
 • B. ngumah
 • C. sirah
 • D. munggah

Jawaban: B

Baca Juga: 17+ Soal PAT Matematika Kelas 1 SD Semester 2, Yuk Belajar!

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2 Esai

Simak juga soal dalam bentuk esai, ya Moms!

Soal 21

Anak Belajar di Sekolah
Foto: Anak Belajar di Sekolah (Orami Photo Stock)

Cerita rakyat sing nyeritake bocah bajang iku dadi asal usul dumadine ....

Jawaban: Rawa Pening

Soal 22

Jam siji aku wis mulih sekolah, bapak dereng .... (mulih)

Jawaban: kondur

Soal 23

Karo kanca kudu sing ….

Jawaban: rukun/saying

Soal 24

Sebutna carane menehi tanggapan marang critane kancamu 3 (telu) bae!

Jawaban:

Carane nanggapi marang critane kanca yaiku:

 • Nganggo basa sing sopan lan runtut
 • Swara jelas lan mantep
 • Penguasaane materi sing pas

Soal 25

Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama inggil!

Bapak lan ibu lunga menyang Pemalang

Jawaban:

Krama Inggil ukara ing dhuwur yaiku:

Bapak kaliyan ibu tindak dhateng Pemalang.

Baca Juga: 15 Soal PAT IPA Kelas 1 Semester 2, Bisa Diajarkan ke Anak!

Itulah soal PAT bahasa Jawa kelas 4 semester 2. Semoga berhasil!

 • https://www.websiteedukasi.com/download/soal-pat-bahasa-jawa-kelas-4

Konten di bawah ini disajikan oleh advertiser.
Tim Redaksi Orami tidak terlibat dalam materi konten ini.


FOLLOW US

facebook
twitter
instagram
spotify
tiktok

Orami Articles — Artikel Seputar Parenting, Kesehatan,
Gaya Hidup dan Hiburan

Copyright © 2024 Orami. All rights reserved.